Coaching

Jag ger coaching i självkänsla, självtillit och att hitta sin balans i livet.

Självkänsla är din syn på dig själv. En bra självkänsla innebär att man klarar av att vara sig själv, för att man vet att man duger precis som den man är. Du kan lita på dig själv och din förmåga. Du har integritet och kan sätta sunda gränser. Det ger en tro på dig själv och förmågan att skapa det liv du vill leva. Du behöver inte få godkännande från andra för att känna att du duger.

Att bygga upp sin självkänsla och skapa balans i livet är en förutsättning för en god hälsa både fysiskt, mentalt och känslomässigt.  Att göra de prioriteringar som skapar förutsättningar för dig att leva livet i hälsa, välmående, balans och glädje. Jag ser till helheten och utgår från nuvarande situation vad du behöver förändra. Förutom träning och en hälsosam kost behöver man slappna av och må bra mentalt och känslomässigt. Känner du att du inte hinner ta hand om dig själv så behöver du stanna upp och fråga dig själv varför? Vad lägger du din tid och energi på? Det kan vara så att du inte tycker att du är värd att må bra? Eller bara aldrig stannat upp från stressen och funderat på vad du vill och hur du vill må?

Det finns många olika anledningar till att vi inte prioriterar vår egen hälsa och välmående och det kan vara bra att få hjälp att se hur man kan skapa en förändring. Att medvetandegöra var man lägger sin tid och sin energi är första steget mot en förändring.

Att inte styra sitt eget liv kan vara ett symtom på en sämre självkänsla. Att bygga upp sin självkänsla är nödvändigt för att våga göra de prioriteringar som känns rätt för just dig. Att inse att man har ett val och möjligheten att ta kontroll över sitt eget liv.

Om du känner att du vill ha hjälp att hitta inspiration till att nå dina mål, hitta balans och öka ditt välmående så är du varmt välkommen att kontakta mig. 

 

  • Coachande samtal                              60 min        650:-