Inspirera


Personlig utveckling genom Tarot

Tarotkorten är ett fantastiskt verktyg för vägledning och inspiration i olika situationer i livet. 

Livet handlar om att ständigt göra val i stort som smått. 

Genom Tarotkorten får du hjälp att se din nuvarande situation och vägledning hur du kan välja för att få den bästa utgången. Korten visar olika möjligheter och vägar framåt med förståelse för vart du har varit och vart du befinner dig just nu. Du får en bättre förståelse för dig själv, dina tankar, känslor, beteendemönster och vilka hinder och blockeringar du har satt upp för dig själv.

Att ta fullt ansvar för ditt liv, dina tankat och dina val gör det möjligt för dig att kunna skapa den framtid du vill skapa. Att vara medskapare i ditt eget liv öppnar upp fantastiska möjligheter för dig.

Alla val du gör formar din framtid. Alla val du har gjort har format ditt liv du lever idag. Medial vägledning och Tarotkorten kan hjälpa dig att göra mer medvetna val genom att visa den somm finns i ditt undermedvetna och vad du attraherar in i ditt liv. Attraktionslagen och lagen om orsak och verkan är naturlagar som fungerar hela tiden och i alla situationer. Genom att bli medveten om dina tankar, känslor och ditt agerande kan du jobba med dessa lagar och attrahera in det du önskar och drömmer om. Jag kommer att visa dig hur du kan arbeta med lagarna.

Jag jobbar endast med Personlig utveckling genom Tarot. Jag vill att du, med hjälp av mig och Tarotkorten jobbar med din egen utveckling för att kunna skapa det liv du drömmer om.

Det finns inget mystiskt, märkligt eller läskigt med Tarotkorten, kortleken är inte konstigare än den personen som håller i kortleken och den har ingen som helst makt över ditt liv och ditt öde. 

Alla kan lära sig att lägga Tarot och det finns många olika sätt att använda korten på, men det viktigaste är att använda dem i kärlek och med det högsta bästa i tanken. 

Jag gör inga spådommar och jag talar inte om för dig vad du ska göra eller hur du ska välja, den makten vill jag att du själv ska ha över ditt liv. Av den anledningen behöver du inte vara rädd att du får reda på vad som kommer att hända dig eller någon närstående. 

Tarot är Gudomlighetens språk. Ett sätt för dina guider, vägledare och änglar att kärleksfullt vägleda dig på din resa genom livet. Tarotkorten ger dig nycklar och verktyg till att lära känna dig själv på djupet, att se vilka gåvor, talanger och möjligheter du har i detta livet. Att se varför du fastnar i vissa negativa tankar, känslor och beteenden och hur du kan bryta och förändra negativa mönster som tar din energi och hindrar dig från att nå framgång och lycka. Tarot erbjuder dig en väg till personlig- och andlig utveckling och växande. 

Tillsammans med mig väljer du att jobba med ett område i livet där du önskar förändring eller utveckling, det kan vara hälsa, självkänsla/självbild, relationer, arbete/karriär eller något annat du vill jobba med.  

Hur jobbar jag med Tarotläsningen?

Vi ses på en första konsultation då du berättar vilket område i ditt liv du vill arbeta med och vad du vill uppnå.

Jag gör en Tarotläsning med hjälp av guider och änglar. Vi har ett samtal kring dina drömmar, mål och det du önskar skapa i ditt liv. Ett samarbete mellan dig, mig och det Gudomliga.

Hur ser ditt liv ut nu, varför fungerar det inte som du vill?

Vad hindrar dig, vilka rädslor och blockeringar har du?

Vilka tankar och beteendemönster behöver du förändra?

Vad vill du skapa och uppnå?

Vad behöver du förändra, sluta med och börja med för att komma framåt?

Vilka gåvor, talanger och möjligheter behöver du ta vara på?

Vad vill du? Vilka drömmar har du? Vad är ditt mål?

Utefter vad läsningen visar får du med dig arbetsuppgifter hem så du kan arbeta på din förändring och utveckling.

Vi bokar in en ny Tarotläsning och jobbar vidare och fördjupar oss. Om du känner dig klar med ditt första område/ämne kanske du vill jobba vidare med nästa område du vill förändra.

Det kan vara så att du behöver börja med att skapa en bättre hälsa och en bättre självkänsla innan du kan börja förändra ett annat område i ditt liv.


Varmt välkommen att boka en Tarotläsning hos mig. Tillsammans skapar vi det liv du drömmer om. 

Du har makten att förändra och utveckla dig och ditt liv. Ta den!


Tarotläsning 45 min 680:-

                         30 min 450:-     


Jag ger endast Tarotläsningar online, boka tid på 070-3669121