Inspirera

EFT (Emotional Freedom Technique)

EFT är en effektiv självhjälpsmetod där man jobbar med mental och känslomässig fokusering, samtidigt som man knackar på specifika akupunkturpunkter, som hjälper dig att uppnå känslomässig balans och en bättre fysisk, mental och känslomässig hälsa. Du kan förändra din fysiska, mentala och känslomässiga hälsa på djupet med denna metod. Du kan bli fri från stress, oro, rädslor och andra negativa fysiska, mentala och känslomässiga blockeringar som hindrar dig från att må bra.

Många av våra problem handlar om stress som skapats av negativa känslor och upplevelser. Vi bär med oss dessa känslor som kapslats in fysiskt i vår kropp som inverkar negativt på vår hälsa, vår livskvalitet, våra relationer och vårt sätt att hantera livet. Känslorna kan ha skapat dålig självkänsla, begränsande övertygelser, negativa tankar, oro, rädsla och ångest. Det har blivit en negativ programmering i vårt undermedvetna och skapar en störning i kroppens energisystem.

EFT är effektivt vid stress, spänningar, negativa tankar och känslor, fysiska problem, värk, utmattning, låg självkänsla, rädsla, osäkerhet, fobier, magproblem, viktproblem etc. 


  • EFT                                                  45 min        550:- 
  • EFT                                                  60 min        680:-