Personlig utveckling genom tarot

Tarotkorten är nycklar för oss att lära känna oss själva på djupet. De är en väg till personlig- och andlig utveckling och växande. Tarotkorten kan hjälpa oss att förstå oss själva och varför vi fastnar i vissa tankar, känslor och beteenden. Vi får hjälp och insikter att förstå vår potential, visdom och vad som är rätt för oss. Korten visar vilka hinder och blockeringar vi har i livet och hur vi kan navigera och göra bra val som skapar det bästa för oss. 

Varmt välkommen till ett föredrag om tarotkort, vad de står för och hur vi kan använda dem för att skapa välmående, framgång och balans i våra liv.Personlig kraft genom medvetna val

En föreläsning/workshop


En föreläsning om hur vi stärker vår självkänsla, självtillit och självbild. Att hitta min personliga kraft genom att göra medvetna val baserade på vad jag själv har för behov och önskemål. Bli klar över vad jag vill och vad som ger mig glädje och energi. Att ha en bra integritet och att kunna sätta sunda gränser. Att säga ja när det känns ja och att säga nej när det känns nej. Vad behöver jag göra för att leva det liv jag vill leva. Att sätta upp mål för mig själv och hålla löftet till mig själv att sträva efter att uppnå mitt mål. Att stärka sin självkänsla och skapa balans i livet är en förutsättning för god hälsa.

Vi provar på meditation och medveten närvaro som är ett bra redskap till avslappning och inre lugn.

Mina tankar och känslor skapar min verklighet.

  

Föreläsning om chakrasystemet

Chakrasystemet är en gammal lära från bla Indien som ofta används inom yogan. Ett chakra är ett energicentrum som reglerar flödet av vår energi och livskraft. Vi har 7 stora huvudchakror som är placerade längs med ryggraden och som är kopplade till olika organ, körtlar, känslor, beteendemönster och aspekter av livet.

Föreläsningen är på 90 minuter och vi provar då också på en meditation för chakrasystemet.


Jag håller mina föreläsningar och workshops tillsammans med Pernilla Thorin på Wetternhälsan. Hör gärna av dig om du önskar boka en föreläsning med oss.

Söndag 7 mars 2021 kl 14.00 - 15.30 kommer vi ha en workshop om chakrasystemet på Duvan i Motala. Anmälan görs till Duvans hemsida (duvan.org) eller sms till mig 070-3669121.

Kostnad: medlem 150:-, icke medlem 200:-

Varmt välkommen